Adressen

Voordewind
Postadres: Voordewind
4633 sectie watersport PV
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
email: voordewind@ru.nl
Personeelsvereniging Radboud
Postadres: PV Radboud
huispost 4633
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Bezoekadres: René Descartesdreef 21
6525 GL Nijmegen
telefoonnummer: (024-36)17186
email: info@pvradboud.nl
Websites
Voordewind: voordewind.ruhosting.nl/
Personeelsvereniging: www.pvradboud.nl/
Radboud Universiteit Nijmegen: www.ru.nl
Radboud Universitair Medisch cCentrum: www.radboudumc.nl
Top