Historie

Oprichting
Op 26 mei 1979 is de “sectie watersport in oprichting” gestart en met het idee om een vereniging voor kinderen van personeelsleden op te richten met als doelstelling:

De jeugd op een prettige en verantwoorde manier kennis te laten maken met een enorme rijke tak van sport, waarbij tevens gedacht wordt aan de ontwikkeling van zelfdiscipline, vriendschap en milieubewustzijn”.

De personeelsvereniging was tegen omdat dit volgens de statuten niet mocht, activiteiten zijn er voor personeelsleden van de universiteit en niet voor hun kinderen. Het eerste jaar is er door Frits van Amerom (hij kwam met het idee van een watersport sectie), Jack Teuws, John Houben en Boy Penso van de personeelsvereniging hard gewerkt om de sectie van de grond te krijgen. Dit betekende het opstellen van doelstellingen, maken van statuten en regels, werven van leden, verkrijgen van financiele middelen.
In 1980 is de vereniging definitief de “sectie watersport” geworden en zijn er door de personeelsvereniging drie nieuwe boten gekocht voor het toenmalige astronomische bedrag van Fl 21.000 (E 9500). Ze zijn gekocht bij jachthaven Eldorado aan de Mooker plas omdat ze toen gelijk ook ligplaatsen hadden bij deze jachthaven.
Direct daarna zijn de eerste zeilcursussen gestart en op 21 juni 1980 zijn de eerste cursisten geslaagd voor hun A-brevet. Op 21 september 1980 zijn de eerste cursisten geslaagd voor hun B-brevet, dit examen werd in Heeg in Friesland afgenomen. Ook is direct gestart met het verhuren van de boten.
In oktober 1982 is de naam gewijzigd in Voordewind. Dit gebeurde door middel van een prijsvraag die door Wil Dekkers is gewonnen.
In 1983 zijn de boten verhuisd naar De Gouden Ham. In 2008 zijn twee boten, de valken, verhuisd naar De Kraayenbergse Plassen.

Boten
In 1980 zijn drie nieuwe volksboten 465 gekocht, de Aalscholver, de Kuifduiker en de Meerkoet.
De vereniging groeide en er was behoefte aan een vierde boot. In 1986 werd een tweedehands blauwe skarl 650, de Lepus, gekocht. In 1987 is een volksboot verkocht en is een tweedehands centaur, de Hydra, gekocht.
Het jaar daarop, in 1988, zijn de twee overgebleven volksboten verkocht en is er een tweedehands gele skarl 650, de Lyra, gekocht. De jaren daarna werd met deze twee skarls en centaur gezeild.
In 1995 is een nieuwe polyvalk, de Virgo, gekocht en is de blauwe skarl, de Lepus, verkocht.
Het jaar daarna in 1996 was er weer behoefte aan een vierde boot en is er wederom een nieuwe polyvalk, de Draco, gekocht.
In 1999 is de gele skarl Lyra verkocht en is een nieuwe randmeer touring, de Taurus, gekocht.
De centaur Hydra is in 2008 verkocht en we hebben wederom een centaur, de Orion, gekocht. De Orion is geheel van polyester en heeft een zelflozende kuip, een dekkleed i.p.v. een dekplaat en een rolfok.

We zeilen met de polyvalken Virgo en Draco, de randmeer Taurus en de centaur Orion.

Leden
Het ledenaantal is langzaam gegroeid van 40 leden in 1979 naar zo’n 100 leden in 2018.
De eerste jaren werd een boot per halve en hele dag verhuurd aan de leden. Later werd de boothuur een vast bedrag per jaar naast het bedrag voor het lidmaatschap. Sinds 2018 hebben we één vast bedrag voor het lidmaatschap waarbij de boothuur is inbegrepen.