Cursus

Cursus informatie voor 2017

De beginnerscursus is gepland, u kunt de data vinden op de evenementenpagina
De datums van de opfriscursus zijn nog niet bekend.

Overige informatie over cursussen vindt u hieronder:

Voordewind organiseert een beginnerscursus, een opfriscursus, een schipperscursus en een voorzeiluurtje.

Beginnerscursus
De cursus heeft als doel leden de basisprincipes van het zeilen bij te brengen, zodat ze na het behalen van ons brevet in staat zijn met de boten van de vereniging zelfstandig op “De Kraayenbergse Plassen” en “De Gouden Ham” te zeilen.
De cursus bestaat uit praktijklessen en theorielessen.
Het theoretisch deel bevat 4 lessen en een examen die ’s avonds gegeven worden. De lessen starten in maart en worden met een examen afgesloten in mei of juni.
De praktijklessen starten begin april en worden ongeveer half juni afgesloten met een weekend in Friesland. De praktijk bestaat uit 8 lessen van 2½ uur, afwisselend op zaterdag en zondag, en een heel weekend in Friesland. Alle lessen worden op “De Kraayenbergse Plassen” gegeven. De lesdatums voor dit jaar staan op de leden cursuspagina. In de boot zitten 2 cursisten en een instructeur.
Voordat de lessen starten vindt een introductieavond voor alle beginners plaats. Aangezien op deze avond veel afspraken gemaakt moeten worden, is aanwezigheid zeer gewenst.
In overleg met de instructeur kan na enige tijd, afhankelijk van het niveau, een boot gehuurd worden.
Het geheel wordt vervolgens eind augustus begin september afgesloten met een praktijkexamen. De cursisten dienen tenminste 7 van de 8 lessen gevolgd te hebben en aan het Frieslandweekend deelgenomen te hebben om deel te kunnen nemen aan het examen.
Meer informatie vind je in het document Voordewind-beginnerscursus-zeilen.pdf.

Jaarlijks kunnen er 8 cursisten geplaatst worden. Gezien de grote belangstelling voor de beginnerscursus (er is een wachtlijst) is het raadzaam je tijdig aan te melden. Aanmelding betekent niet automatisch dat je geplaatst bent voor de cursus omdat personeelsleden voorrang hebben boven introducés. In december voorafgaand aan het cursusjaar krijg je hierover bericht.

De cursus kost € 290,- en de kosten voor het Frieslandweekend en de BBQ na het examenzeilen zijn inclusief.

Opfriscursus
De opfriscursus start in april en bestaat uit 4 praktijklessen van elk 2½ uur, eventueel wordt nog een extra les gegeven. 3 lessen worden op de “De Gouden Ham” gegeven en 1 les op de “De Kraayenbergse Plassen”. Samen met een medecursist krijg je les van een instructeur. De cursus is bedoeld voor mensen die hun zeilkennis willen opfrissen. Naast leden die eerder de beginnerscursus gevolgd hebben kunnen dit ook mensen zijn die in het verleden gezeild hebben en hun kennis wat op willen halen. Het programma van de cursus wordt in overleg tussen instructeur en cursisten bepaald. Evenals de beginnerscursus wordt eind april gestart en in de weekenden les gegeven.
Jaarlijks kunnen 4 leden deelnemen aan de opfriscursus.
De cursus is exclusief boothuur. Indien je na de cursus wilt zeilen moet je dus boothuur betalen. De cursus kost € 25,00.

Schipperscursus
De leden van Voordewind kunnen een traject volgen om schipper te worden.
Meer informatie vind je in het document schipperscursus.pdf.

Voorzeilen
Nieuwe leden moeten, als zij geen cursus volgen, voordat zij boten van de vereniging mogen huren een introductie volgen. Deze introductie heeft een tweeledig doel. Naast kennismaking met de vereniging, boten en binnen de vereniging gebruikelijke regels wordt de zeilvaardigheid van de nieuwe leden getoetst. Dit laatste om te beoordelen of je de boten van de vereniging mag huren. De introductie wordt door één van de instructeurs verzorgd, duurt circa één uur en vindt plaats op “De Gouden Ham” of op de “De Kraayenbergse Plassen”.

Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap van Voordewind kan via het invullen van het inschrijfformulier.
Een inschrijfformulier van Voordewind kan je ook via e-mail aanvragen.
Meer informatie vindt je ook in het informatiedocument.

Top