Cursus

Voordewind organiseert een beginnerscursus, een opfriscursus, een schipperscursus en een voorzeiluurtje. Dit doen we voor leden van de personeelsvereniging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc te Nijmegen

Beginnerscursus
De cursus heeft als doel leden de basisprincipes van het zeilen bij te brengen, zodat ze na het behalen van ons brevet in staat zijn met de boten van de vereniging zelfstandig op “De Kraayenbergse Plassen” en “De Gouden Ham” te zeilen.
De cursus bestaat uit praktijklessen en theorielessen.
Het theoretisch deel bevat 4 lessen en een examen die ’s avonds gegeven worden. De lessen starten in maart en worden met een examen afgesloten in mei of juni.
De praktijklessen starten begin april en worden ongeveer half juni afgesloten met een weekend in Friesland. De praktijk bestaat uit 8 lessen van 2½ uur, afwisselend op zaterdag en zondag, en een heel weekend in Friesland. Alle lessen worden op “De Kraayenbergse Plassen” gegeven. De lesdatums voor dit jaar staan op de leden cursuspagina. In de boot zitten 2 cursisten en een instructeur.
Voordat de lessen starten vindt een introductieavond voor alle beginners plaats. Aangezien op deze avond veel afspraken gemaakt moeten worden, is aanwezigheid zeer gewenst.
In overleg met de instructeur kan na enige tijd, afhankelijk van het niveau, een boot gehuurd worden.
Het geheel wordt vervolgens eind augustus begin september afgesloten met een praktijkexamen. De cursisten dienen tenminste 7 van de 8 lessen gevolgd te hebben en aan het Frieslandweekend deelgenomen te hebben om deel te kunnen nemen aan het examen.
Meer informatie vind je in het document Voordewind-beginnerscursus-zeilen.pdf.

Jaarlijks kunnen er 8 cursisten geplaatst worden. Gezien de grote belangstelling voor de beginnerscursus (er is een wachtlijst) is het raadzaam je tijdig aan te melden. Aanmelding betekent niet automatisch dat je geplaatst bent voor de cursus omdat personeelsleden voorrang hebben boven introducés. In december voorafgaand aan het cursusjaar krijg je hierover bericht.

De cursus kost € 310,- en de kosten voor het Friesland weekend en de borrel na het examen zeilen zijn inclusief.

Opfriscursus
De opfriscursus is bedoeld voor leden die graag bepaalde zeil vaardigheden op willen frissen.
Wil je graag beter worden in het aanmeren onder zeil of wil je je motorvaardigheden naar een hoger level tillen? Wellicht wil je graag een keer in Maasbommel met de toren getuigde boten zeilen, maar ben je minder vertrouwd met deze boten of vind je het in en uit de box varen best lastig? Deze en alle andere zeil gerelateerde vaardigheden kun je onder begeleiding van onze instructeurs gaan oefenen. De lessen duren 2,5 uur en je bepaalt zelf hoeveel lessen je nodig hebt. De kosten zijn € 15,00 p.p. per les. Heb je interesse? Mail naar instructie@voordewind.info

Schipperscursus
De leden van Voordewind kunnen een traject volgen om schipper te worden.
Meer informatie vind je in het document schipperscursus.pdf.

Voorzeilen
Nieuwe leden moeten, als zij geen cursus volgen, voordat zij boten van de vereniging mogen huren een introductie volgen. Deze introductie heeft een tweeledig doel. Naast kennismaking met de vereniging, boten en binnen de vereniging gebruikelijke regels wordt de zeilvaardigheid van de nieuwe leden getoetst. Dit laatste om te beoordelen of je de boten van de vereniging mag huren. De introductie wordt door één van de instructeurs verzorgd, duurt circa één uur en vindt plaats op “De Gouden Ham” of op de “De Kraayenbergse Plassen”.

Aanmelden
Aanmelden voor het lidmaatschap van Voordewind kan via het invullen van het inschrijfformulier.
Een inschrijfformulier van Voordewind kan je ook via e-mail aanvragen.
Meer informatie vindt je ook in het informatiedocument.