Inschrijfformulier Frieslandweekend

Hier vind je het inschrijfformulier voor het Frieslandweekend
De kosten van het Frieslandweekend bedragen € 180,- per persoon.
Dit bedrag dient uiterlijk 1 mei op ons rekening nummer NL 93 INGB 0004 8815 20  t.n.v. PV Radboud onder vermelding van de activiteit ‘Frieslandweekend‘ bijgeschreven te zijn. Je aanmelding is pas officieel als het bedrag op de rekening van de PV Radboud staat.

Cancelen kan tot die datum, daarna zul je zelf een vervanger moeten zoeken.
Per boot zal er een schipper aan boord zijn. Mochten we te weinig schippers hebben, dan kunnen we het aantal boten en deelnemers beperken en gaat de volgorde van aanmelden tellen.

Cursisten zijn automatisch al ingeschreven omdat weekend onderdeel is van het lesprogramma.

Onder het kopje “Extra informatie” kun je ook dieetwensen kwijt. We proberen zoveel mogelijk kleine kamers te regelen maar daar kunnen we geen garantie op geven.
Voor heen en terugreis gaan we uiteraard zoveel mogelijk carpoolen, dat is gezelliger en milieuvriendelijker.
Eind mei volgt gedetailleerde informatie over vervoer e.d.